Maryfield College

Gaeilge

An Chéad Bhliain: Nollaig 2017

 


Lá na Gaeilge

Cuireadh Lá na Gaeilge ar siúl ar an Satharn, an 25 Márta. Is traidisiún fada é i gColáiste Pháirc Mhuire ranganna breise a chur ar siúl do lucht na hArdteiste an Satharn sula dtosaíonn na scrúduithe cainte. Tugann an dianchúrsa seo seans do na scoláirí lá iomlán a chaitheamh ag labhairt na Gaeilge agus ag cur feabhais ar a scileanna labhartha. D’éirigh tharr barr leis na scoláirí ar an lá agus guímid gach rath ar a gcuid oibre sna seachtainí a bheidh le teacht.


 

Seachtain na Gaeilge

Ceiliúradh Seachtain na Gaeilge i gColáiste Pháirc Mhuire ón 13 go 16 Márta. Bhí seachtain iontach againn le go leor imeachtaí éagsúla. Gach lá bhí an comórtas Laoch an Lae againn nuair a d’fhreagair scoláirí cesiteanna faoi dhaoine éagsúla ó shaol an cheoil, saol an spóirt agus réaltaí scannáin. Chuaigh lucht na hIdirbhliana ar thuras go lár na cathrach Dé Mairt. Ar maidin thug siad cuairt ar Institiúd Scannánaíochta na hÉireann agus tar éis lóin ar Leabhar Ceannanais agus an Seomra Fada i gColáiste na Trionóide. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch ar an gCéadaoin agus bhaineamar taitneamh as Poc Fada a dheanamh sa pháirc ar chúl na scoile ag am lóin. Ar an lá céanna bhí deis ag na scoláirí sult agus suaimhneas a bhaint as seisiún yoga le Ciarán ó Óga Yoga. Déardaoin cuireadh scannán ar siúl do na scoláirí sóisearacha agus bhailigh slua mór isteach chun gearrscannán suimiúil spreagúil a fheiceáil. Tharla go leor imeachtaí eile sna ranganna freisin i rith na seachtaine.

Leanaigí ar aghaidh anois a scoláirí leis an nGaeilge a labhairt!

 


Ciorcal Cainte: Fáilte Roimh Chách!

Bíonn Ciorcal Cainte ar siúl ag am lóin gach Déardaoin. Buaileann cailíní ón gCúigiú agus ón Séú Bliain le chéile chun lón a ithe agus caint agus comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge ag an am céanna.

Más mian le héinne eile a bheith páirteach buail isteach linn ag am lóin go Seomra 14 nó labhair le do mhúinteoir Gaeilge.